GavleNet Business

Pris via offert

En produkt för er som är beroende av bredband och behöver utökad support.

Med GavleNet Business Fiber är du garanterad samma bandbredd både upp- och nedströms. Använder du internet för att leverera tjänster passar den här produkten perfekt.

 • För dig med större behov
 • Två publika IP-adresser
 • Symmetrisk trafik

Gör en intresseanmälan Läs mer

Tjänstebeskrivning

 • Bandbredd: 10, 50, 100-1000Mbit/s
 • Trafik: Symmetrisk.
 • Gränssnitt: 100/1000Base-TX, Ethernet. GavleNet tillhandahåller konverterare från fiber till koppar.
 • Grundtjänster: Namnserver – DNS. Mejlserver – SMTP.
 • IP-adresser: En publik IP-adress ingår. En ytterligare publik IP-adress kan ansökas om via detta formulär.
 • Teknisk support: Alla dagar mellan 08-22
 • Felanmälan: Dygnet runt.
 • Servicenivå 2: 8 timmars inställelsetid arbetsdagar mellan 08-17.
 • Övervakning: Alla förbindelser fram till och med GavleNets överlämningspunkt.

I grundtjänsten ingår Servicenivå 2. Övriga tillval eller önskemål enligt Huvudavtal. Kunden ansvarar för och bekostar fastighetsnät och de lokalutrymmen som behövs för tjänsten samt den elanslutning och elförbrukning som behövs för tjänsten. Kunden ser också till att tillstånd finns för etablering i fastigheten.

Tilläggstjänster

GavleNet Business Fiber kan anpassas genom val av tilläggstjänster.

 • Servicenivå 3, 4 timmars inställelsetid arbetsdagar mellan 08-17.
 • Kundanpassad servicenivå, enligt separat överenskommelse.
 • Komplettering av fastighetsnät.
 • IPv6

Leverans

Leveransen kan delas in i fyra faser.

Beställning
Kunden gör en skriftlig beställning till Gävle Energi enligt avtal.

Leveransstart
Gävle Energi levererar beställd funktion enligt huvudavtal. Leveransstart ska vara tilltagen så att Gävle Energi uppfyller utlovad effektiv leveransdag*). Kunden ansvarar för att Gävle Energi har tillgång till eventuella utrymmen för installation vid överenskommen tidpunkt.

Leveransprov 1
Gävle Energi utför leveransprov av levererad funktion. Efter avslutat prov överlämnas anläggningen till kund för eget leveransprov.

Leveransprov 2
Kund utför eget leveransprov inom två (2) arbetsdagar efter överlämnad leverans. Leveransen anses godkänd om ingen anmärkning inkommit inom denna tid eller om levererad tjänst tagits i drift. Vid befogad anmärkning utgår ny provperiod.
*
) Effektiv leveransdag är den dag då hela leveransen genomförts enligt ovan.

Säkerhet och service

Gävle Energi garanterar ingen säkerhet mot intrång. Däremot är portarna; 135, 137, 139, 445, 1900 och 4444 filtrerade. Kunden måste själv stå för sin egen policy när det gäller brandväggar och dylikt.

Service för planerat underhåll
Planerade underhåll genomförs i största möjliga mån mellan 00-06 natten till måndag.

Gör en intresseanmälan