Bredband

Ett attraktivare boende med GavleNet Bredband

Med vår fiber och vårt bredband ökar värdet på fastigheten och bostäderna blir mer attraktiva.


Ett lokalt nätverk med världens möjligheter

GavleNet är inte bara Gävles eget stadsnät, utan också ett av världens snabbaste och mest säkra kommunikationsnät. Tack vare detta lever regionen upp till framtidens högt ställda krav på effektiv kommunikation. Tekniken och servicen ökar tillgängligheten och gör livet lite tryggare och bekvämare för oss alla. Vårt mål är att så många som möjligt ska få chansen att nyttja de möjligheter ett riktigt bra bredband ger.

Ert lokala fastighetsnät

För att alla boende ska få tillgång till bredband via fiber krävs ett fastighetsnät. Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att bygga ett lokalt nät som sedan ansluts till fibernätet. Genom att ansluta fastigheten till fibernätet kan alla boende komma åt internets alla tjänster.

Nyckelfärdig lösning eller gör en del av jobbet själv?

Ni kan själva välja hur ni som fastighetsägare eller representanter för en bostadsrättsförening vill gå tillväga för att skapa en modernare fastighet. Välj den produkt som passar er och de boende bäst.

Våra produkter ger er möjlighet att få kontroll över er investering och vilka kostnader respektive hushåll får, beroende på vilken produkt ni väljer.

Ett attraktivare hem

Med vår fiber ökar värdet på fastigheten och bostäderna blir mer attraktiva. Ni är väl förberedda för alla internetbaserade tjänster som blir allt större i framtiden till exempel att jobba hemifrån och göra läkarbesök online.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss gärna.