GavleNet – Gör det själv

För er som själva vill ansvara för byggnation, anslutning och underhåll av fastighetsnätet.

 • Ni bygger det lokala fastighetsnätet, ansluter och står för underhåll och drift
 • Snabbt och driftsäkert bredband i hela fastigheten
 • Alla boende väljer själva önskad bredbandshastighet

Gör en intresseanmälan Läs mer

Vilken hastighet ska jag välja?


100 Mbit/s

100 Mbit/s

 • Surfa/streama på flera enheter
 • Jobba online
 • Spela online


500 Mbit/s

500 Mbit/s

 • Surfa/streama obegränsat
 • Ladda ner/upp riktigt stora filer
 • Supersnabbt


1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

 • Surfa/streama obegränsat
 • Ladda ner/upp riktigt stora filer
 • Extremt snabbt

Mer information

Ni upphandlar, bygger och äger själva ert fastighetsnät. Vi installerar en switch i fastigheten som kopplas ihop med fastighetsnätet.

Vi ansluter alltså fastigheten med fiber men står ej för underhåll och drift av fastighetsnätet.

De boende bestämmer och beställer själva den hastighet de vill surfa med direkt hos oss.

Tilläggstjänster

IoT bas

GavleNet IoT bas är anpassad för fastighetsägare som behöver en smalbandig Internetanslutning för sensorer i sin byggnads bostäder/lokaler. Anslutningen är en Internetbaserad tjänst med den kapacitet som den egna anslutningen och tjänstens kapacitet tillåter.

Service Fastighetsnät

Med Service Fastighetsnät får du som fastighetsägare eller förening en utökad service och extra trygghet. Serviceavtalet innebär att GavleNet ser till att ert nät fungerar och tar hand om felavhjälpande service.

Läs mer om tilläggstjänsten i produktbladet som finns under fliken Dokument.

Gör en intresseanmälan