Företag Driftinfo Mina sidor Webbmejl

Viktigt meddelande

 Vår mejltjänst @gavlenet.se upphör 15 maj 2018.

Läs mer här

Behandling av personuppgifter

(PUL, personuppgiftslagen)

(PUL, personuppgiftslagen)

Personuppgifter som lämnas till Gävle Energi AB kommer att behandlas för att fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifter komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Gävle Energi AB som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och hämtas in från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifterna kan uppgifter även hämtas in från offentliga och privata register.

Kunder som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Gävle Energi AB detta. Privatpersoner har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Privatpersoner kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Begäran om information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och skickas till Personuppgiftsombudet, Gävle Energi AB, Box 783, 801 29 Gävle.

 

Lagring av data

Vi lagrar bara uppgifter för de ändamål som är beskrivna i Lagen om elektronisk kommunikation. Med anledning av beslutet i EU-domstolen den 21 december 2016 och Kammarrättens dom den 7 mars 2017 har vi slutat lagra uppgifter för de ändamål som inte ansågs tillåtna i dessa domar.

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare