GavleNet Professional

Pris via offert

Här snackar vi kapacitet och kvalitet utöver det vanliga.

GavleNet Professional Fiber är anpassad till företag som behöver en anslutning med extra hög kvalitet och bedriver en väsentlig del av sina affärsrelationer via Internet och/eller har Internet som en del i sin affärsidé, till exempel tjänsteleverantörer eller operatörer.

 • Hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s
 • Ett publikt IP-nät ingår
 • Symmetrisk trafik

Gör en intresseanmälan Läs mer

Tjänstebeskrivning

 • Bandbredd: 10Mbit/s till 1000 Mbit/s.
 • Trafik: Symmetrisk.
 • Gränssnitt: 100/1000Base-TX, Ethernet. GavleNet tillhandahåller konverterare från fiber till koppar.
 • Grundtjänster: Namnserver – DNS. Mejlserver – SMTP.
 • IP-adresser: Publika IP-adresser tillhandahålls av GavleNet under hela avtalstiden.
 • Teknisk support: Alla dagar mellan 08-22.
 • Felanmälan: Dygnet runt.
 • Servicenivå 3: 4 timmars inställelsetid arbetsdagar mellan 08-17.
 • Övervakning: Alla förbindelser fram till och med GavleNet överlämningspunkt.

I grundtjänsten ingår Servicenivå 3. Övriga tillval eller önskemål enligt Huvudavtal. Kunden ansvarar för och bekostar fastighetsnät och de lokalutrymmen som behövs för tjänsten samt den elanslutning och elström som behövs för tjänsten. Kunden ser också till att tillstånd finns för etablering i fastigheten.

Tilläggstjänster

GavleNet Professional Fiber kan anpassas genom val av tilläggstjänster.

 • Kundanpassad servicenivå, enligt separat överenskommelse.
 • Adressadministration. Dynamisk tilldelning av lokala adresser.
 • Komplettering av fastighetsnät.
 • IPv6
 • BGP4 routing

Leverans

Leveransen kan delas in i fyra faser.

Beställning
Kunden gör en skriftlig beställning till Gävle Energi enligt avtal.

Leveransstart
Gävle Energi levererar beställd funktion enligt huvudavtal. Leveransstart ska vara tilltagen så att Gävle Energi uppfyller utlovad effektiv leveransdag*). Kunden ansvarar för att Gävle Energi har tillgång till eventuella utrymmen för installation vid överenskommen tidpunkt.

Leveransprov 1
Gävle Energi utför leveransprov av levererad funktion. Efter avslutat prov överlämnas anläggningen till kund för eget leveransprov.

Leveransprov 2
Kund utför eget leveransprov inom två (2) arbetsdagar efter överlämnad leverans. Leveransen anses godkänd om ingen anmärkning inkommit inom denna tid eller om levererad tjänst tagits i
drift. Vid befogad anmärkning utgår ny provperiod.

*) Effektiv leveransdag är den dag då hela leveransen genomförts enligt ovan.

Säkerhet och service

GavleNet kan bistå med rådgivning som tilläggstjänst. Kunden måste själv stå för sin egen policy när det gäller brandväggar och dylikt.

Service för planerat underhåll
Planerade underhåll genomförs i största möjliga mån mellan 00-06 natten till måndag.

Gör en intresseanmälan