Byalag

Byalagskoncept för fiber på landsbygden

Med fiber från GavleNet är det lätt att bo på landet.


Alla behöver fiber i framtiden

Behovet och efterfrågan av fiber ökar i samhället. En riktigt bra uppkoppling möjliggör en levande landsbygd. Bredband via fiber är den enda riktigt framtidssäkra uppkopplingen som gör det möjligt att bo och driva företag på landsbygden i framtiden.

Vi gör det tillsammans

Byn/fiberföreningen gör en stor del av arbetet. Till exempel grävning, ordna tillstånd och markavtal, teckna bredbandsavtal och driva projektarbetet.

GavleNet stödjer byn/fiberföreningen under projektets gång och guidar projektet i rätt riktning. GavleNet står för fiberkablar och fiberkanalisation. Aktiv utrustning sätts upp i varje hus och fiber blåses in mot en avgift per anslutning, avgiften betalas i samband med driftsättning.

Så här går det till

Undersök intresse

Undersök intresset för fiber hos dina grannar i byn och sammanställ alla intresseanmälningar.

Rita ut ett område

Bestäm ett område på en karta utefter intresseanmälningarna som samlats in.

Utse kontaktperson

Bestäm vem i byn som ska vara kontaktperson mot GavleNet.

Kontakta GavleNet

Ta kontakt med GavleNet för att boka ett möte där vi tillsammans går igenom området och ser över vilka förutsättningar som finns just där ni bor, vad ni kan göra själva och vad ni behöver stöd med.

Så hjälpte vi Sunnanåsbo med fiber

Vi gör det möjligt för mindre byar på landsbygden att få bredband via fiber i pilotprojektet ”Fiber Tillsammans”.

Läs mer

Så hjälpte vi Bladmuren med fiber

På den tre kilometer långa landsvägen i Bladmuren var det tidigare omöjligt att göra självklara saker som att streama TV-program och jobba hemifrån.

Läs mer
lars-och-orjan-fran-bladmuren-byalag

Är du intresserad?

Fyll i formuläret eller kontakta oss så hjälper vi dig.