För dig som beställt grävpaket

För dig som beställt grävpaket

I vissa områden ingår grävning som tilläggstjänst vid beställning av fiberanslutning. Då gräver vi den enklaste vägen och lägger ner fiberslang och sökband på din tomt.


Märk ut nergrävda kablar och ledningar

Tänk på att allt som är nergrävt i backen behöver märkas ut. Till exempel brunnar, gräsklipparkablar och ledningar. Entreprenören är nämligen inte skyldig att ersätta dig om olyckan är framme. Den informationen beställer du kostnadsfritt på Ledningskollen.se, gärna inför beredningen men absolut senast 1-2 veckor innan grävningar startar.

Grovåterställning

När du beställer vårt grävpaket ingår endast grovåterställning. Det innebär att entreprenören endast lägger tillbaka befintliga jordmassor. Eventuella stenar och rötter som grävts fram, sådd av gräsmatta och andra typer av återställningar får du som fastighetsägare själv ta hand om.

Grävpaket erbjuds inte vid efteranslutning

Om du bor i ett område där vi redan anslutit fastigheter till fibernätet i ett tidigare skede har du inte möjlighet att välja grävpaket som tilläggstjänst.

Gräver enklaste vägen

I de områden där grävning ingår vid beställning av fiberanslutning, gräver entreprenören den enklaste vägen. Om du vill att grävningen sker på ett annat sätt, har du själv möjlighet att gräva den önskade sträckan.