För dig som beställt grävpaket

För dig som beställt grävpaket

I vissa områden kan du som beställt fiberanslutning även välja grävpaket som tilläggstjänst. Då gräver vi och lägger ner fiberslang och sökband på din tomt. Grävpaket beställer du i samband med det personliga besöket.


Märk ut nergrävda kablar och ledningar

Tänk på att allt som är nergrävt i backen behöver märkas ut. Till exempel brunnar, gräsklipparkablar och ledningar. Entreprenören är nämligen inte skyldig att ersätta dig om olyckan är framme.

Grovåterställning

När du beställer vårt grävpaket ingår endast grovåterställning. Det innebär att entreprenören endast lägger tillbaka befintliga jordmassor. Eventuella stenar och rötter som grävts fram, sådd av gräsmatta och andra typer av återställningar får du som fastighetsägare själv ta hand om.

Grävpaket erbjuds inte vid efteranslutning

Om du bor i ett område där vi redan anslutit fastigheter till fibernätet i ett tidigare skede har du inte möjlighet att välja grävpaket som tilläggstjänst.

Har du beställt grävpaket med ångrat dig och vill gräva själv?

Om du har beställt vårt grävpaket och sedan väljer att gräva själv måste du meddela oss i god tid innan vi gräver i gatan. Det gör du enkelt genom att skicka ett mejl med namn och installationsadress till gravning@gavleenergi.se.


Avtal och fakturor

Bredband

Installation

Övrigt

Support

TV