Inför grävning och installation

Inför grävning och installation

Efter att du har mottagit din bekräftelse kommer du att få information om hur du går tillväga för att förbereda din fastighet för fiber. Du får instruktioner om tomtgrävning och medieomvandlarens placering.


Information om tomtgrävning

I informationen får du som ska gräva på tomten, information om hur du enklast gräver. I samband med detta får du även optoslang, sökband och ändstopp som du själv lägger ner när du grävt klart. Du kan läsa mer om detta moment i steget Tomtgrävning.

Har du redan tomrör på tomten?

Om du redan har ett förberedande rör för fiber på tomten, behöver du kontrollera att det är lätt att komma åt, innan vi kommer och installerar.

Medieomvandlare och anslutningspunkt

För att omvandla fibertrådens optiska signal till elektroniska signaler som kan tolkas av en dator, router och tv, behöver en medieomvandlare installeras i direkt anslutning till platsen där fibern dras in i huset. Medieomvandlaren ska sitta på insidan av en yttervägg på markplan eller i källaren. Vid installationstillfället monterar vi medieomvandlaren på överenskommen plats. Måtten för medieomvandlaren hittar du här.

Viktigt att tänka på

  • Medieomvandlaren ska sitta i ett torrt och uppvärmt utrymme.
  • Medieomvandlaren behöver sitta nära ett eluttag på 230 V, strömkabeln som kommer med medieomvandlaren är 1,5 meter.
  • Storleken på medieomvandlaren är cirka 21 x 14 centimeter.
  • Flytta inte medieomvandlaren. Ska du renovera eller har önskemål om att flytta den måste du kontakta oss i god tid före.