Tomtgrävning

Så här gräver du på tomten

Ska du gräva på tomten och funderar på hur du ska gå tillväga? Följ de enkla instruktionerna här.


1. Inför grävning

Innan du börjar gräva på tomten är det bra att kolla upp om det finns någon infrastruktur nergrävd, så att du undviker att gräva av en ledning. Den informationen beställer du kostnadsfritt på Ledningskollen.se.

2. Dags att gräva

Gräv en ränna mellan avlämningspunkten A vid tomtgränsen och anslutningspunkten B på fasaden där du vill att medieomvandlaren ska sitta (tänk på att vi monterar medieomvandlaren på insidan av väggen vid punkt B). Rännan ska vara 40 cm djup och 10 cm bred så att sökbandet och optoslangen får plats. Det går bra att gräva med en helt vanlig spade.

3. Lägg ner tomrör

När du har grävt upp rännan lägger du först ner tomröret och fyller sedan på med cirka 10 cm jord. Tänk på att låta tomröret sticka upp cirka 1,5 meter i båda ändarna av rännan. Installatören kapar ändarna efter installationen.

4. Lägg ner sökbandet

Lägg ner sökbandet i rännan från anslutningspunkten vid tomtgränsen till avlämningspunkten vid fasaden. Lämna cirka 1,5 meter sökband i båda ändarna. Fyll sedan försiktigt igen rännan, tänk på att ta bort stora stenar och andra tunga eller vassa föremål som kan skada materialet.

5. Var noga med ändstoppen

Se till att ändstoppen som ska sitta i vardera ände av optoslangen sitter på ordentligt. Annars riskerar det att komma in fukt och smuts i slangen som kan skapa problem när vi ska blåsa fiber.

6. Kontakta oss

När du grävt klart på tomten meddelar du det till oss. Då vet vi att ditt hem är redo för installation.

Läs mer