Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Just nu håller vi vår reception stängd för obokade besök. Läs mer här. 

Vart kommer medieomvandlaren placeras?


Medieomvandlaren ska sitta i ett torrt och uppvärmt utrymme, på insidan av en yttervägg på markplan eller i källaren. Den behöver sitta nära ett eluttag på 230 V, strömkabeln som kommer med medieomvandlaren är 1,5 meter. Storleken på medieomvandlaren är cirka 21 x 14 centimeter. Den bör placeras på en plats där den aldrig behöver flyttas, du diskuterar dig fram till en lämplig placering tillsammans med beredaren.cpe installation mediaomvandlare

Relaterade frågor


Avtal och fakturor

Bredband

Installation

Övrigt

Support

TV