Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Just nu håller vi vår reception stängd för obokade besök. Läs mer här. 

Kan jag beställa tomtgrävning av GavleNet?


I vissa nyetableringsområden är beställning av tomtgrävning möjligt. Beställningen gör du i samband med beredningen. Tomtgrävning kan ej beställas vid efteranslutning via GavleNet, men du kan själv välja att anlita valfri gräventreprenör.gräva grävpaket tomtgrävning

Relaterade frågor