Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Just nu håller vi vår reception stängd för obokade besök. Läs mer här. 

Kan jag beställa tomtgrävning av GavleNet?


I vissa nyetableringsområden är beställning av tomtgrävning möjligt. Beställningen gör du i samband med beredningen. Tomtgrävning kan ej beställas vid efteranslutning via GavleNet, men du kan själv välja att anlita valfri gräventreprenör.gräva grävpaket tomtgrävning

Relaterade frågor


Avtal och fakturor

Bredband

Installation

Övrigt

Support

TV