Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Just nu håller vi vår reception stängd för obokade besök. Läs mer här. 

Kan jag få rotavdrag för fiberanslutningen?


I vissa nyetableringsområden erbjuder vi grävning på tomt, det beställs då under det personliga besöket med vår beredare. I de fall grävning beställts av GavleNet går inte rotavdrag att nyttja. För att kunna ansöka om rotavdrag måste exakt kostnad och tid för arbetet kunna anges. Kostnaden för GavleNets grävning och håltagning utgår från en fast summa oavsett antal meter som grävs och antalet arbetstimmar som krävs.

Om du däremot bor i ett område där vi inte erbjuder tomtgrävning så kan du anlita en grävfirma för arbete på egen tomt. Då har du eventuellt möjlighet att nyttja rotavdrag för grävningen.rotavdrag

Relaterade frågor


Avtal och fakturor

Bredband

Installation

Övrigt

Support

TV