Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Just nu håller vi vår reception stängd för obokade besök. Läs mer här. 

Jag har fått bekräftelsen på fiberavtalet, vad händer nu?


Ibland kan det ta tid att kontrollera förutsättningarna för fiberutbyggnad till fastigheter. Respektive utbyggnadsområde har en egen tidplansida där du kan läsa mer om vad som pågår i projektet.

Tidplansidor för fiberutbyggnad


Relaterade frågor


Avtal och fakturor

Bredband

Installation

Övrigt

Support

TV