Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Just nu håller vi vår reception stängd för obokade besök. Läs mer här. 

Vad har ni för leveranstid på TV?


Oftast tar detta 2-3 dagar från beställning. I vissa fall måste en tekniker montera kompletterande utrustning. Det tar då 3-4 veckor.digital-TV leveranstid

Relaterade frågor


Avtal och fakturor

Bredband

Installation

Övrigt

Support

TV