EU-projekt för småorter

EU-projekt för småorter

Tillsammans med Region Gävleborg driver kommunerna i Gävleborg ett gemensamt projekt för att bygga ut fibernätet till mindre orter i regionen.


Om projektet

50 procent av kostnaden för utbyggnationen av sträckorna till orterna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Projekten finansieras även av kommunerna och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel.

Projektet för utbyggnad av fibernät till boende i småorter är till 60 procent finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket och Länsstyrelsen Gävleborg.

Stödpengarna gör det nu möjligt för flera småorter på landsbygden i Gävle och Ockelbo kommuner att få fiber. För att kunna nyttja stödet fullt ut krävs att minst 85 procent av de fast boende i varje område är intresserade.

GavleNet ansvarar för utbyggnaden av fiber till småorter i Gävle och Ockelbo kommuner.

Områdena som kan få fiber

Område 1
Gammelfäbodarna, Ulvsta, Åbyggeby (Ockelbo)
– Ej byggnation p.g.a för lågt intresse

Område 2
Backa, Allmänninge, Häcklinge, Östanbäck-Lund, Alborga
– Byggnation klar

Område 3
Björke östra, Oppala, Hillsjöstrand och Mårdäng
– Byggnation klar

Område 4
Grinduga, Mårtsbo, Sikvik, Vårvik, Syltorp, Sjötorp, Kubbo
– Byggnation klar

Sträckor i Gävle kommun – klara i juni 2019

FrånTill
ValboHäcklinge
ValboAllmänninge NÖ
Allmänninge NÖAllmänninge SV
ValboAlborga
AlborgaAlborgavägen
ForsbackaHeliga Landet
ValboÖstanbäck + Lund
ValboÖstanbäcksvägen (Lund)
ValboBacka
ValboLund
HilleHillsjöstrand
BjörkeOppala (NO)
BjörkeOppala
HilleMårdäng
BjörkeBjörke Ö
FuruvikGrinduga
BomhusSikvik
HemlingbySjötorp
MårtsboKubbo

Sträckor i Ockelbo kommun – klara till mars 2019

FrånTill
GnupenGammelfäbodarna
ÅmotKvarnåsen

Sträckor i Gävle kommun – klara till december 2020

FrånTill
HedesundaVinnersjö
VinnersjöByn
HedesundaÅlbo

Sträckor Ockelbo kommun – klara till december 2020

FrånTill
ÅmotSvartandal
GammelboningIvantjärn
JädraåsGammelboning

Samverkansparter

Läs mer om Region Gävleborgs fiberprojekt på deras webbplats.