Produktblad GavleNet Professional DSL – Företag

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2021-08-13 08:35
Uppdaterad: 2021-08-13 08:35

Inledning
GavleNet Professional DSL är en tjänst anpassad till företag som behöver en anslutning med extra hög kvalitet.
GavleN et Professional DSL använder en kopparbaserad infrastruktur för att ge tillgång till kvalitativa tjänster producerade lokalt och
globalt. Detta är en Internetbaserad tjänst med den kapacitet som den egna anslutningen och tjänstens kapacitet tillåter.
GavleNet Professional DSL kan anpassas genom val av till äggstjänster. Kunden kan då ytterligare optimera
anslutningen till sina egna behov och krav.
GavleNet är SKA-certifierat (säker kund anslutning). Mer information om vår SKA-certifiering finns på www.gavlenet.com.
Tjänstebeskrivning
Bandbredd
Trafik
Gränssnitt
Grundtjänster
IP-adresser
Teknisk support
Felanmälan
Servicenivå 3
övervakning
I, 2 eller 4 Mbit/s.
Symmetrisk.
10/100Base-T, Ethernet. Gävle Energi tillhandahåller modem.
Namnserver – DNS. Mejlserver – SMTP.
Officiella adresser tillhandahålls av Gävle Energi under hela avtalstiden.
Alla dagarmellan 08.00 – 22.00.
Dygnet runt.
4 timmars inställelsetid arbetsdagar mellan 08.00-17.00.
Allaförbindelser fram till och med Gävle Energis överlämningspunkt.
I grundtjänsten ingår Servicenivå 3 enligt Särskilda villkor. Övriga tillval eller önskemål enligt Huvudavtal. Kunden
ansvarar för och bekostarfastighetsnät och de lokalutrymmen som behövs för tjänsten samt den elanslutning och
elström som behövs för tjänsten. Kunden ser också till att tillstånd finns för etablering i fastigheten.
Tilläggstjänster
Kundanpassad servicenivå, enligt separat överenskommelse
Adressadministration. Dynamisk tilldelning av lokala adresser
Komplettering av fastighetsnät
Rådgivning för att optimera kundnät inför Internetinkoppling
Systemanpassningar i kundnät för att klara Internetkommunikation
FI ytt av första telejacket
IP-Telefoni
IP V6