Avtalssammanfattning

Avtalssammanfattning 

 • Denna avtalssammanfattning omfattar de viktigaste delarna av tjänsteerbjudandet i enlighet med EU-lagstiftningen1
 • Den underlättar jämförelser mellan olika tjänsteerbjudanden.  
 • Den fullständiga informationen om tjänsten finns i andra dokument.  

Tjänster och utrustning  

 • Fast internetanslutning levererad via terminalutrustning (i allmänna avtalsvillkor kallad kundplacerad utrustning) 
 • Internettjänstens hastighet samt rättsmedel vid problem 
  Internettjänstens hastighet: Mbit/s.  Om kunden är en konsument, kan tvist på kundens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden. 
 • Tvisten kan även prövas av allmän domstol med Gävle tingsrätt som första instans. 

Pris  

 • Månadsavgift:  kr
 • Avgift för aktivering om sådan finns: 0 kr

Löptid, förlängning och uppsägning  

 • Avtalstid: mån.
 • 1 månads uppsägningstid. Om uppsägning inte sker, förlängs avtalet tills vidare med 1 månads uppsägningstid. Ingen uppsägningsavgift.   

Funktioner för slutanvändare med funktionsnedsättning  

Information om produkter och tjänster som är anpassade för slutanvändare med funktionsnedsättning och uppdateringar av denna information kan erhållas via www.gavlenet.se

Annan relevant information  

 • Personuppgifter som ska tillhandahållas före utförandet av tjänsten eller samlas in i samband med tillhandahållandet av tjänsten: namn och kontaktuppgifter till kontaktperson.  
 • Kund som är konsument har 14 dagars ångerrätt efter tecknat avtal.