Fiberbesiktningar 3-4 oktober


Den 3-4 oktober kommer vi utföra besiktningar på tomter som anslutits till vårt fibernät. Du behöver inte vara hemma eller anträffbar under tiden.

Vi kan komma att besöka dig för att kontrollera din anslutning, men bara om du är hemma och tycker att det är okej. Vi håller avstånd på grund av det rådande läget.

Publicerades den 29 september, 2020.