Viktig information inför grävstart


Med start vecka 33 kommer vi att gräva för fiber och el i ditt område. Vi kontaktar er som vi behöver prata med löpande under projektet.

Hur kommer utbyggnaden påverka dig?

Snart kommer vi att påbörja utbyggnaden av fiber i ditt område. Nedan följer tre viktiga punkter som fastighetsägare i området bör ta del av.

  • Under kortare perioder kommer vi att behöva stänga av infarter till fastigheter. Information till berörda kommer i postlådan.
  • Delar av eller hela gator kan eventuellt behöva stängas av tillfälligt under byggperioden.
  • Du som har en fastighet bör se över eventuella häckar och buskar som växer eller hänger ut över kommunens gator. Annars riskerar de att skadas när vi gräver och kan även bidra till förseningar i vårt arbete.
  • Vi hoppas att våra arbeten inte ska ställa till några besvär för dig och att du har överseende med byggnationen.
  • Läs mer om siktregler på gavlenet.se/siktregler.

Publicerades den 8 augusti, 2019.