Viktig information inför grävningen på tomt


Snart börjar vi gräva för fiber och/eller el på tomter längs Furängsvägen. Innan vi börjar är det viktigt att allt som ligger nergrävt i backen tydligt märks ut, t.ex. brunnar, gräsklipparkablar och ledningar.

Ledningskollen.se kan du enkelt beställa information om var ledningar går på din tomt. Däremot finns inte kablar som du själv grävt ner registrerade. Det är därför viktigt att även de tydligt märks ut. Vår entreprenör är nämligen inte skyldig att ersätta dig om olyckan är framme.

Publicerades den 27 augusti, 2019.