Status på fiberutbyggnaden


Besluten vid den senaste lantmäteriförrättningen har överklagats. Fiberutbyggnaden i ditt område drar därför ut på tiden. I slutet av september kommer vi att ha ett nytt ledningssammanträde, där berörda markägare bjuds in. Om den ledningsrätten blir godkänd, och inte överklagas, planerar vi att starta fiberutbyggnaden år 2020.

Så snart vi har ett beslut, informerar vi er. Alla som har tecknat avtal inom kampanjområdet, kommer att få fiber.

Rörberg

Fibernätet i Rörberg kommer att byggas ut vid en eventuell företagsetablering på Rörbergs flygplats, eller i formen av ett byalagskoncept.

Har du frågor?

Om du har frågor om en eventuell företagsetablering, så är du välkommen att kontakta vår kundservice på 026-17 85 75 för att lägga ett ärende till våra företagssäljare. För mer information om byalagskoncept är du välkommen att kontakta Bosse Larsson på 026- 17 86 27 eller bo.larsson@gavleenergi.se.

Publicerades den 26 augusti, 2019.