Senaste informationen och förändring i tidplaner


Nu är merparten av schakterna klara och flera fastigheter i orterna färdiginstallerade. Återstående installationer pågår för fullt men kommer att ta lite längre tid än beräknat. Installationerna i Mårtsbo/Kubbo beräknas bli klara i maj. I Sikvik/Vårvik beräknas de bli klara i juni. Vi beklagar förseningarna och jobbar på för att ni ska få fiber så fort som möjligt. I Sjötorp är tidplanen oförändrad.

Publicerades den 11 april, 2019.