Informationsmöte för markägare i Vinnersjö, Ålbo och Kungsgården


I samband med ombyggnaden av elnätet och eventuell fiberutbyggnad kan din fastighet komma att påverkas av schakten. Vi bjuder in till informationsmöten i områdena för att informera mer om projektet, vad påverkan innebär och vilka avtal vi behöver skriva med er som markägare.

Vinnersjö skola
Tisdag den 23 april, klockan 17.30-19.30.

Ålbo bystuga
Torsdag den 25 april, klockan 17.30-19.30.

Välj i första hand informationsmötet för det område du tillhör. Riktad information för Kungsgården kommer att tas upp på informationsmötet i Ålbo.

Anmäl senast den 14 april.

Publicerades den 27 mars, 2019.