Försyn inför grävarbetet


Med start vecka 12 kommer vi att ha beredare som rör sig i ditt område. De kommer att se över framkomliga schaktvägar inför ombyggnaden av Gävle Energis elnät och eventuell fiberutbyggnad. De kan komma att beträda era fastigheter i samband med detta.

När vi vet hur vi på bästa sätt kan bygga i ert område kommer vi att fatta ett byggbeslut och därefter bjuda in berörda markägare till en informationsträff.

Publicerades den 13 mars, 2019.