Uppdaterade tidplaner


Vi har uppdaterat tidplanerna för Mårstbo/Kubbo, Sikvik/Vårvik och Sjötorp. Läs mer information om respektive område.

Mårtsbo/Kubbo

Installationerna i Mårtsbo och Kubbo kommer att ta längre tid än beräknat. Anledningen är att vi har haft problem med matande fiber in till Mårtsbo som ännu inte är helt färdig. Enligt den nya tidplanen beräknas alla installationer bli klara i april. Vi beklagar förseningarna och jobbar på för att ni ska få fiber så fort som möjligt.

Sikvik/Vårvik

Installationerna i Sikvik och Vårvik pågår och alla installationer beräknas bli klara i april. Mycket berg i marken är orsaken till förseningarna. Vi beklagar detta och jobbar på för att ni ska få fiber så fort som möjligt.

Sjötorp

Bedömningen har gjorts att vissa sträckor av grävningen i Sjötorp passar bättre att gräva när marken är frusen. Vi har därför valt att återuppta grävningen där redan nu. Tidplanen är oförändrad.

Publicerades den 6 februari, 2019.