Ny information angående fiber på Furängsvägen


Mark- och miljödomstolen i Östersund har beslutat att skicka tillbaka ärendet om ledningsrätt för Furängsvägen till Lantmäteriet för ny handläggning. Det innebär att vi tyvärr inte kan ge besked om när vi kan installera fiber till din fastighet. Vi beklagar detta och återkommer i början av nästa år med besked så snart vi får information om hur processen går vidare.

Publicerades den 20 december, 2018.