Status i området


Som vi tidigare informerat om blev fiberutbyggnaden stoppad på grund av att vi saknar markavtal från ett antal berörda markägare. Detta innebar att vi inte kunde fortsätta fiberutbyggnaden i ditt område som planerat.

I samband med detta sökte vi ledningsrätt för att kunna fortsätta arbetet när ledningsrätten vunnit laga kraft. Att söka ledningsrätt är en process som tyvärr tar lite tid. Ärendet är prioriterat hos Lantmäteriet, de har fått kompletterande uppgifter från oss och vi inväntar fortfarande ett beslut.

Vi kommer att bygga

Vi beklagar omständigheterna och vill förtydliga att vi kommer att bygga ut fibernätet i ditt område så fort vi har ett beslut. Vår förhoppning är att kunna fortsätta utbyggnaden under våren 2019.

Publicerades den 25 oktober, 2018.