Status för Furängsvägen


Som vi sedan tidigare informerat om har vi inget godkänt tillstånd för att gräva för fiber och el på Furängsvägen. Vi har fortfarande en dialog med Mark-och miljödomstolen och inväntar ett beslut i ärendet. Vi beklagar att det drar ut på tiden och återkommer så snart vi vet mer.

Publicerades den 24 oktober, 2018.