Ny tidplan


Enligt en ny tidplan från vår entreprenör kommer hela området att vara installerat och klart till februari. All grävning och större återställningsarbeten ska vara klara innan december. Däremot kommer vissa kontroller och mindre återställningar att göras till våren när tjälen släpper.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras, bland annat beroende på väderlek eftersom tjäle kan försena arbetet.

Den här veckan beräknas Östra Björke blir klart. Då flyttar vi grävresurserna till områdena som ännu inte är klara. Därmed ligger vi från och med nästa vecka i fas med grävresurserna.

Publicerades den 16 oktober, 2018.